ביקורת מצנח BGD ADAM

ציוד

טיסה ראשונה והתרשמות ממצנח BGD ADAM (EN-A)