חתך אנכי של האטמוספירה מבית דגן מתאריך: 19/10/2018 בשעה 15:00


אתר:
   
הכנסת טמפרטורה וגובה ידנית
טמפרטורה:
גובה: