חתך אנכי של האטמוספירה מבית דגן מתאריך: 15/10/2019 בשעה 3:00


אתר:
   
הכנסת טמפרטורה וגובה ידנית
טמפרטורה:
גובה: