חתך אנכי של האטמוספירה מבית דגן מתאריך: 09/12/2018 בשעה 14:00


אתר:
   
הכנסת טמפרטורה וגובה ידנית
טמפרטורה:
גובה: