חתך אנכי של האטמוספירה מבית דגן מתאריך: 24/05/2019 בשעה 15:00


אתר:
   
הכנסת טמפרטורה וגובה ידנית
טמפרטורה:
גובה: