חתך אנכי של האטמוספירה מבית דגן מתאריך: 19/06/2018 בשעה 3:00


אתר:
   
הכנסת טמפרטורה וגובה ידנית
טמפרטורה:
גובה: