חתך אנכי של האטמוספירה מבית דגן מתאריך: 22/02/2019 בשעה 14:00


אתר:
   
הכנסת טמפרטורה וגובה ידנית
טמפרטורה:
גובה: