חתך אנכי של האטמוספירה מבית דגן מתאריך: 16/05/2021 בשעה 15:00


אתר:
   
הכנסת טמפרטורה וגובה ידנית
טמפרטורה:
גובה: